Laatste afgelopen Evenementen

Masterclass: Duurzaam inkopen van Textiel

In deze Masterclass krijg je diepte kennis over wat er speelt en welke opties je hebt om jouw inkoopproces duurzamer te maken plus concrete handvatten om te beginnen.

Masterclass: Circulaire Fashion & Textiel

de Groene afslag

In de Masterclass Circulaire Fashion & Textiel krijg je in een dag kennis en helderheid over wat circulaire fashion & textiel betekent en concrete handvatten om de juiste start te kunnen maken.

Masterclass: van Green Deal tot Productpaspoort

de Groene afslag

In de Masterclass van Green Deal tot Productpaspoort krijg je in een dag uitleg over toekomstige wetgevingen die voortkomen uit de EU Green Deal zoals ketenaansprakelijkheid en UPV. Door middel van een overzichtelijk stappenplan wordt duidelijk wat je te doen hebt om hieraan te kunnen voldoen