Hoe werk ik?

 

Er zijn verschillende manieren waarop we kunnen samenwerken. Afhankelijk van de fase waarin jullie bedrijf zich bevindt en jullie specifieke MVO-vragen bepalen we tijdens een eerste gesprek welke optie het beste past om een optimaal MVO-resultaat te behalen.

MVO Coaching

Tijdens een sessie help ik je verder om de volgende stap te zetten in je duurzaamheidstraject. Doordat deze sessies variabel in te zetten zijn volg je als bedrijf je eigen tempo en heb je een eigen MVO- coach beschikbaar.

MVO adviestraject

Met een adviestraject ontwikkelen we samen een MVO-strategie zodat je op de juiste manier in de fashiontransitie stapt. Ik werk met een eigen ontwikkelde methodiek: Het Sustainable Fashion Framework. Hierin bewandelen wij precies die stappen die jullie het optimale MVO-resultaat gaan brengen. We doorlopen die stappen die passen bij de fase waarin jullie bedrijf zich bevindt.

Het Sustainable Fashion Framework

Met het Sustainable Fashion Framework als uitgangspunt kiezen we voor advies, strategie en/of concrete stappen in één of meerdere van de onderstaande stappen. 

Stap 1 de missie

Een missie geeft richting en inspiratie aan je werknemers en laat aan de buitenwereld zien waar je als bedrijf voor staat en wat je droom of verlangen is. Als duurzaamheid en MVO niet weerspiegeld worden in de missie dan loop je de kans mis om de juiste klanten, werknemers en leveranciers aan te trekken. Daarom nemen we je missie onder de loep – als ultiem vertrekpunt voor alle stappen hierna.

Stap 2 Wat is de huidige situatie?

Door middel van gesprekken onderzoeken we de huidige situatie en verkennen we in welke fase van MVO jullie bedrijf zich bevindt. Samen kijken we waar de mogelijkheden en de prioriteiten liggen om te werken aan een duurzame toekomst. Deze analyse vormt het startpunt om het meest optimale MVO beleid op te zetten. 

Stap 3 Welke mogelijkheden zijn er?

Om het MVO beleid op te zetten zijn er veel mogelijkheden in systemen en te volgen standaarden. Door overzicht aan te brengen in alle keuzes en – activiteiten kijken we samen welke paden specifiek passen bij jullie bedrijf en uitdagingen. Voor het succesvol uitvoeren van het MVO beleid is het draagvlak binnen jullie onderneming en de belangrijkste stakeholders noodzakelijk. In deze stap begeleid ik jullie op welke manier je dit kunt bereiken. 

Stap 4 Kiezen en Plannen

Nu we de mogelijkheden voor het MVO beleid hebben onderzocht adviseer of help ik jullie bedrijf om de meest optimale keuzes te maken en stappen te zetten om in de duurzaamheidstransitie te stappen. We formuleren heldere plannen met bijbehorende doelstellingen en stellen vast op welke termijn deze behaald kunnen worden.  

Stap 5 Borging en Groei

Vervolgens help ik jullie bedrijf om de gemaakte plannen in praktijk te brengen en de MVO strategie te borgen. Op deze manier is het MVO beleid duidelijk en verankerd in de bedrijfsstrategie. Hierdoor voelt iedereen zich betrokken en doet iedereen vanuit de juiste motivatie mee om een duurzame werkwijze te laten groeien.

 

Stap 6 Communicatie

Nu jullie aan de slag zijn gegaan met de nieuwe duurzame werkwijze, is het tijd om aan de buitenwereld te laten weten welke plannen en doelstellingen jullie hebben gekozen en waarom. Als de buitenwereld hiervan op de hoogte is zul je de juiste klanten, werknemers en leveranciers gaan aantrekken. Jullie werken met elkaar aan een gezonde toekomst voor jullie bedrijf en de omgeving waarin je opereert!

 

Stap 7 Reflectie en bijsturing

MVO is een doorlopend proces dat steeds bijgestuurd kan worden. Daarom is het zo belangrijk om tijd in te ruimen voor reflectie : ‘Doen we de juiste dingen en doen we de dingen juist?’  Ik begeleid jullie bedrijf om reflectie en bijsturing te borgen in je MVO beleid. Uiteindelijk zal de overgangsfase overgaan in duurzaam ‘zijn’. Hiermee wordt duurzaamheid en MVO deel van het DNA van jullie bedrijf en zal het altijd meegenomen worden in jullie beslissingen.

 

Samen gaan we van

Dromen naar Doen!

Strategische

Intake Sessie

Tijdens een strategische intake sessie bespreken we welke MVO en duurzaamheidsvragen julliehebben en bepalen we hoe ik jullie kan begeleiden om deze vragen om te zetten naar ‘doen’.

Wil ook jij verder brainstormen hoe je jullie bedrijf kunt transformeren naar een bedrijf met een duurzame werkwijze en een gezonde groei en winst? 

Neem dan contact met me op. Ik kijk er naar uit! 

Mensen inspireren om impact te maken

Inspiratie presentatie

In mijn presentatie laat ik zien hoe de mode-industrie werkt, waarom de balans naar de verkeerde kant is doorgeslagen en waar de oplossingen liggen. 

De focus van deze presentaties ligt op het creëren van bewustzijn bij bedrijven en/of consumenten.

Ik laat in deze presentatie zien wat hun specifieke rol is in het systeem en wat hun mogelijkheden zijn om een beweging naar een duurzame mode-industrie te versterken. Wil jij ook een presentatie in je bedrijf of voor een event? 

Neem dan contact met me op. Ik kijk er naar uit!