Dit plaatje ziet er best mooi uit met al die kleuren. Als je inzoomt lijkt het net een schilderij. Maar als je uitzoomt is het een enorme berg snijafval afkomstig uit de textielfabrieken. Als inkoopster heb ik vele kledingfabrieken bezocht en bekeken maar nooit stilgestaan bij het feit dat het vele afval rond de snijtafels tot een enorme afvalberg zou leiden.

Ongeveer 10 % van de materialen die we snijden in de fabrieken om kleding van te maken wordt afgedankt als snijafval. Nu ik met een duurzame bril naar dit fenomeen kijk besef ik wat een enorme verspilling dit is. Vaak komt het op een grote afvalberg terecht of gaat het de verbrandingsoven in. Vervuiling van de grond en grondwater of extra CO2- uitstoot zijn het gevolg. Maar wat als we er nu anders naar kijken?

Nu de kledingindustrie druk bezig is om het recycleproces mogelijk te maken biedt dit zogenaamde ‘preconsumerafval’ ook weer kansen. Omdat het om stofsnippers gaat en relatief ‘schoon’ is, is het zeer goed geschikt om te recyclen. In NL worden reeds initiatieven ontwikkeld om hiermee aan de slag te gaan. Er zal geïnvesteerd moeten worden om recyclebedrijven op te zetten in de productielanden waar het snijafval voor het ‘oprapen ‘ ligt. Niet alleen een kansrijk businessmodel maar ook goed om de negatieve impact van de kleding-industrie te verkleinen.