In mijn gesprekken met modebedrijven hoor ik vaak onzekerheid over informatie die verkregen wordt van fabrikanten over de problemen en oplossingen in de productieketen. Wat is nu wel waar en wat niet?

Om als modebedrijf alles in de productieketen te checken is lastig, specialistisch en tijdrovend. Want de productieketen is lang, wijdverspreid en niet transparant en daardoor moeilijk te doorgronden.

Daarom is het logisch en begrijpelijk dat modebedrijven certificaten vragen als bewijs dat een fabrikant zich heeft gehouden aan een bepaalde werkwijze of standaard. Deze worden uitgegeven en gecheckt door onafhankelijke internationale organisaties die hiermee verbeteringen afdwingen in de keten. Zij hebben vaak een uitgebreid netwerk in de productielanden of diepe kennis van een bepaald issue en kunnen door hun grootte meer invloed uitoefenen.

Dit kan onder andere gaan over milieu issues, zoals gebruik van chemicaliën, watermanagement of richtlijnen voor biologische teelt. Maar ook over arbeidsvoorwaarden of veiligheid in de fabrieken en nog veel meer. Op die manier worden de grootste risico’s afgedekt.

Het vragen om de juiste certificaten kan daarom een goede start zijn voor duurzaam inkopen. Maar ben je er dan?

Nee, dit is pas het begin. We moeten onszelf afvragen hoe we hierna verder moeten. Wat moeten we doen om te werken aan een duurzamer modesysteem dat zonder negatieve impact op mens en milieu de groeiende wereldbevolking kan bedienen.

Bijvoorbeeld als het gaat over gebruik van chemicaliën of landbouwgif. Als we een schone mode-industrie willen, zullen we het gebruik van deze stoffen moeten uitbannen.

Als we een certificaat hebben van biologische teelt van katoen gaan we dan ook aan de slag met herstellende landbouw in de juiste gebieden waar voldoende ruimte en water is? Of gaan we juist experimenteren met alternatieve en innovatieve grondstoffen die een veel lagere impact hebben op het milieu?

Als we veilige fabrieken hebben met de juiste arbeidsvoorwaarden betekent dat dan dat ze voorbereid zijn op andere productiemethoden of een verschuivende vraag van de consument?

Het vragen om certificaten is een goede start en waarborgt een basis in duurzaam inkopen. Maar om een echte systeemverandering in gang te zetten zullen we ons moeten afvragen hoe we hierna verder moeten. Pas dan gaan we op weg naar een schone, eerlijke en innovatieve mode-industrie.