Modebedrijven zijn druk bezig om grip te krijgen op hun productieketens. Een van de middelen die ingezet kunnen worden is een social audit. Deze kan gebruikt worden om het gedrag van een fabrikant te beïnvloeden op het gebied van arbeidsvoorwaarden met als doel om deze te verbeteren. Ondanks dat er veel audits worden uitgevoerd en er veel data wordt verzameld gaan de veranderingen niet snel genoeg. Dit leidt tot de vraag of dit middel door de modebedrijven effectief wordt ingezet.

Een aantal tips om een audit effectief in te zetten:

  • Hoe betrouwbaar is mijn auditrapport? Dit begint bij de keuze van de auditpartij dus is het belangrijk om je hierin te verdiepen. Door zo veel mogelijk belangverstrengeling te voorkomen stijgt de onafhankelijkheid en daarmee de betrouwbaarheid van een auditrapport en wordt de werkelijke situatie zo goed mogelijk weergegeven. Bedenk dat als de fabrikant betaald voor de audit, dit ten koste kan gaan van die belangenverstrengeling.
  • Wat ga je doen met het verkregen auditrapport? Een auditrapport bevat veel data zoals scores per issue, algemene gegevens of aanbevelingen. Is er voldoende kennis in huis om een auditrapport goed te’ lezen’, zodat de juiste conclusies getrokken kunnen worden. Hierdoor kunnen er optimale acties ingezet worden om de situatie in de fabriek te verbeteren.
  • Wordt deze kennis door vertaald naar de bedrijfsstrategie? Wat kun je als modebedrijf zelf doen om deze verbeteringen te ondersteunen door bijvoorbeeld je inkoopstrategie of collectieplanning aan te passen. Als MVO geïntegreerd is in de bedrijfsstrategie zal dit meer vanzelfsprekend zijn.
  • Op basis van welke KPI’s ga je de verbeteringen monitoren? Is er voldoende focus op KPI’s die verbeteringen en zoeken naar oplossingen weergeven. Dus niet alleen hoeveel audits je hebt uitgevoerd.

Het blijft belangrijk om de fabriek waar je als modebedrijf wilt gaan produceren zelf te bezoeken. Als je weet welke vragen je moet stellen en waar je op moet letten krijg je een goede algemene indruk. Maar om een dieper inzicht in arbeidsvoorwaarden te krijgen is een professioneel onafhankelijk uitgevoerde social audit toch wel noodzakelijk.

Tijdens mijn opdracht voor het CBI om fabrieken in Moldavië te auditen of ze geschikt waren voor een coaching programma heb ik ervaren dat het uitvoeren van een goede audit heel veel tijd kost. Ik realiseer mij nu dat een social audit een specialisatie is die veel kennis, tijd, inzicht, professionaliteit en integriteit vergt. Bedenk dat de auditors heftige zaken tegenkomen waarover zij alleen maar mogen rapporteren.

Het is aan de MVO managers in onze modebedrijven om te zorgen dat deze rapportage op de juiste manier ingezet wordt zodat we gaan naar : DOEN.

Ik realiseer mij dat een social audit slechts een onderdeel is van een veel groter systeem om arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Daarom is het belangrijk om het zo effectief mogelijk in te zetten.